Szkolne Koło Caritas działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe włączyło się w XXIV Ogólnopolską Wielkanocną Zbiórkę Żywności Caritas „Tak Pomagam”.

08 marca 2024 roku wolontariusze z Ujazdu wraz z opiekunami ks. Patrykiem Gładkowskim i Anną Gołyską kwestowali w sklepie Lewiatan w Iwaniskach zbierając żywność dla najbardziej potrzebujących. Akcja cieszyła się ogromnym odzewem, nie zabrakło osób z wielkim sercem chętnych do niesienia pomocy i zakupu potrzebnych artykułów spożywczych.

Szkolne Koło Caritas z Ujazdu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć zbiórkę przekazując produkty na szczytny cel. Dziękujemy burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi oraz dyrektorowi szkoły – Marcinowi Urbańskiemu.Za współpracę i możliwość zorganizowania tej inicjatywy uczniowie wręczyli także podziękowania kierownik sklepu – Izabeli Maj.