W dniu 23 sierpnia 2022 roku, zostały wkopane pierwsze szpadle pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku Ujazd – granica gminy Iwaniska, tym samym rozpoczęto symbolicznie tą inwestycję.

Jest to niezwykle ważna inwestycja, droga ta należy do najbardziej zaniedbanych w województwie świętokrzyskim. Odcinek tej drogi o długości 3,4 km zostanie rozbudowany do parametrów drogi klasy G, wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstaną pobocza oraz chodnik, zostanie również przebudowana ścieżka rowerowa szklaku Green Velo, którego trasa wiedzie wzdłuż tej drogi. Zostaną również przebudowane zjazdy indywidualne oraz publiczne. Dla bezpieczeństwa wykonane zostaną rowy oraz wzmocnienie skarp płytami ażurowymi, gabionami i brukiem polnym

Koszt inwestycji to ponad 14 milionów złotych,  można pomyśleć, że 3,5 km drogi nie jest wielkim zadaniem, ale dla mieszkańców Iwanisk jest to bardzo istotne, żeby ta komunikacja oraz bezpieczeństwo na tej właśnie drodze było lepsze – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

Jest to wydarzenie długo wyczekiwane, które ma zakres szerokich prac. To właśnie ten zarząd i Pan Marszałek naciskali, żeby w tym 1100 km dróg wojewódzkich również ten odcinek drogi o numerze 758 się znalazł. Cykl przygotowawczy, a dziś już wykonawczy jest daleko zaawansowany bo odcinek 3,5 km modernizowany jest już teraz, a następny odcinek – przebudowa drogi do Klimontowa będzie realizowana w następnym etapie, której to dokumentacja techniczna jest już przygotowana – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca

Dziękujemy w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Iwaniska oraz mieszkańców, za ten odcinek drogi 3,5 km, która sięga do granicy naszej gminy. Cieszę  się, że ta droga wojewódzka numer 758 będzie zmodernizowana. Pan Marszałek Marek  Jońca, który jest Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego starał się bardzo mocno o ten odcinek, za co bardzo mu dziękuję – Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek

Uroczystego wkopania pierwszych szpadli dokonali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wrona, Starosta Opatowski Tomasz Staniek, Wicestarosta Opatowski Małgorzata Jalowska, Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, przedstawiciel firmy Drogomex Norbert Wnuk, kierownik budowy Rafał Olszak, przedstawiciel firmy Qualitykami Kamila Trepka – główny podwykonawca.

Koszt całej inwestycji to 14 milionów 616 tysięcy 265 złotych, 85 % sfinansowana zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Prace maja zakończyć się w grudniu 2023 r.