W niedzielę 17 września 20203r. na placu przy kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”, która poświęcona jest błogosławionej rodzinie Ulmów zamordowanej przez Niemców za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec,burmistrz miasta i gminy Iwaniska Marek Staniek, przedstawicielka z Referatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach dr Ilona Religa – Gola, proboszcz parafii w Iwaniskach ks. kan. Leszek Zajezierski, sekretarz miasta i gminy Iwaniska Wiesława Słowik, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy Iwaniska oraz mieszkańcy.

„Serdeczne podziękowanie kieruję do posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca oraz pani dr Ilony Religi – Goli zReferatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach za zorganizowanie tej wystawy w naszym mieście. To niezwykła lekcja historii dla wszystkich Polaków dlatego zachęcam was drodzy mieszkańcy do zapoznania się z bolesną historią rodziny Ulmów” – powiedział burmistrz Iwanisk Marek Staniek.

„Dzisiaj jesteśmy wdzięczni – my Polacy przede wszystkim kościołowi katolickiemu za to, że dostrzegł te piękne postawy wśród Polaków a jedną z rodzin – wyniósł na ołtarze. Jesteśmy wdzięczni Instytutowi Pamięci Narodowej, który tę wystawę zorganizował a autorem jest wiceprezes Instytutu pan Mateusz Szpytma, który wychował się właśnie tam w Markowej i jest członkiem rodziny Ulmów. Życzę Państwu tego aby ten dzień utkwił wam w pamięci. Proszę dyrektorów i nauczycieli abyście skorzystali z tej okazji i zapoznali młodzież z tą bolesną prawdą” – powiedział poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec.

Prelekcje na temat wystawy wygłosiła dr Ilona Religa – Gola z Referatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach.

Wystawa przedstawia historię rodziny Ulmów z Markowej koło Łańcuta na Podkarpaciu. Podczas II wojny światowej cała rodzina  poniosła śmierć za ukrywanie ośmiorga Żydów 24 marca 1944 r. Ekspozycja składa się z dwudziestu plansz, prezentujących między innymi dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię rodziny Ulmów oraz życie polskiej i żydowskiej społeczności z Markowej. Przedstawione zostały także realia okupacji niemieckiej w Polsce, podczas której każdemu, kto pomagał Żydom, groziła kara śmierci. Autor wystawy, rozpoczynając opowieść od tragicznej historii rodziny Ulmów, opisuje kolejne przykłady ratowania Żydów w Markowej, gdzie Polacy ocalili życie 21 osobom. Ukazuje również skalę takiej pomocy w całym regionie. Wystawę zamykają dokumenty z procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów oraz dyplom przyznający Wiktorii i Józefowi tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Ekspozycję można oglądać w Iwaniskach do 22 września br.