Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zakazie organizowania handlu drobiem i zakazie organizowania wystawa ptactwa