Dnia 5 marca 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyła się akademia pod hasłem: ,, Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie", przygotowana przez nauczyciela historii, panią Annę Mazur oraz uczniów klasy szóstej.

 Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, zaprezentowane zostało widowisko słowno – muzyczne, które było hołdem dla Żołnierzy Wyklętych.

 Występujący  przypomnieli ostatnie chwile z życia bohaterów, szczególnie kierując uwagę na losy 17-letniej Danuty Siedzikówny– ,,Inki".

 Poprzez recytację wierszy, śpiew patriotycznych piosenek, wspomnienia o niezłomnych bohaterach, podkreślone zostało znaczenie tego święta oraz jego jakże smutna historia.