Wójt Gminy Iwaniska uprzejmie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 oraz mając na uwadze art.6 ust. 3a ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188),  dotyczący  wydawania przez kierownika  biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego DJP, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww.dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/wniosek-o-wydanie-informacji.html?fbclid=IwAR0LPyw2G9OLbPp5bkEQxkvU5yuTguga-vS8lPeum4e9YbJs_YwRfeewBQk