Uczniowie PSP w Iwaniskach   Jan Łasak - klasa V i Oliwia Madej - klasa VI, oraz uczniowie PSP w Ujeździe Nikola Rozmysłowska - klasa V i Mikołaj Madejski klasa - VI wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Z ziemi włoskiej do Polski – Józef Wybicki – życie i działalność”.

Konkurs jest częścią projektu, „Historia i tożsamość”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań historycznych  uczniów oraz popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych Polski, a także upowszechnianie świąt narodowych, tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami realizującymi zadania konkursowe.  Uczniowie ze szkoły   w Iwaniskach i w Ujeździe byli przygotowywani do konkursu przez nauczyciela historii Barbarę Grześkiewicz. W dniu 5 maja 2022 r reprezentacje 28 szkół z województwa świętokrzyskiego spotkały się w ŚCDN w Kielcach.  Uczniów oraz nauczycieli przywitała koordynator projektu - Pani Urszula Salwa. Następnie uczniowie przystąpili do  pisania testu. Po jego zakończeniu uczestnicy konkursu, oraz nauczyciele i opiekunowie obejrzeli prezentację na temat twórcy hymnu narodowego. Spotkanie  zaszczycili swoją obecnością Senator RP, Pan Krzysztof Słoń, oraz Dyrektor ŚCDN,  Pan Jacek Wołowiec, którzy wszystkim uczestnikom życzyli wysokich wyników.