W gminie Iwaniska jest 27 sołectw. Sołectwo Wzory zasięgiem obejmuje aż cztery wsie. Sołectwo Tęcza, trzy wsie

Gmina Iwaniska położona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie opatowskim nad rzeką Koprzywianką.

Mgr Marek Staniek jest wójtem gminy Iwaniska od 2006 roku. Sekretarzem gminy jest Wiesława Słowik. Funkcje skarbnika pełni Teresa Kaptur

Struktura Urzędu Gminy Iwaniska. Spis poszczególnych referatów, godziny urzędowania, godziny przyjęć interesantów