Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmianom. Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia, czy rynek pracy. Dlatego też Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia dane, które pozwalają zbadać zarówno wielkość, jak i kierunek tych zmian. Najważniejszym badaniem statystycznym jest rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP2021) - realizowany co 10 lat.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zbierane są plastikowe nakrętki w ramach akcji „BĄDŹMY EKO DLA MARCELKA”. To już kolejna inicjatywa o charakterze charytatywnym. Placówka organizuje liczne działania mające na celu niesienie bezinteresownej pomocy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Oblicze Edukacji realizowała innowacyjny projekt „Tu#programujeMY”, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Szkolna Kasa Oszczędności z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 1800 złotych wygrywając III miejsce na szczeblu regionalnym w Ogólnopolskim Konkursie: „Oszczędzanie  w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

W oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe kultywowane są tradycje związane z okolicznościowymi wydarzeniami. 11 lutego 2021 roku dzieci świętowały Tłusty Czwartek oraz wzięły udział w balu karnawałowym.