Szkolne Koło PCK działające w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe otrzymało z rąk wójta Gminy Iwaniska  – Marka Stańka dwie gry edukacyjne „Piramida zdrowia”. Przekazane materiały są wsparciem realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia zadania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 dotyczących edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży.

W styczniu 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zorganizowana została zbiórka na leczenie 4-letniego Marcela Wójcika z Rytwian.

Wypełnił ankietę - Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030.

Jak co roku, tak również i w tym roku szkolnym, dzieci z Filii w Jastrzębskiej Woli pamiętały o kochanych babciach i dziadkach. Niestety ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią  nie mogły spotkać się z nimi w szkole. Jednak z okazji ich święta przygotowały upominki oraz życzenia w formie wierszyków i piosenek, które przesłały w postaci filmiku.

W związku z występującymi, nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów.

W niedzielę 24 stycznia 2021 roku w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach odbyła się wyjątkowa Msza Święta w intencji babć i dziadków uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Uroczysta suma sprawowana była przez ks. Leszka Zajezierskiego - dziekana Dekanatu Opatowskiego oraz ks. Krzysztofa Religę.