Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też Dniem Kolorowej Skarpetki to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa

Przedszkolaki oraz uczniowie ze szkoły w Jastrzębskiej Woli wzięły udział  w  tradycyjnym obrzędzie „Pożegnanie zimy – powitanie Wiosny.”

ℹ️ 📑Od 31 marca ruszają dwa nabory wniosków dla rolników z PROW 2014-2020:

W lutym i marcu  2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przeprowadzony został cykl działań mających na celu uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.

W ramach realizacji projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury  w grupie 5-latków odbył się cykl zajęć poświęconych czterem żywiołom. Inspiracją do rozmów o każdym z nich były wiersze, piosenki, opowiadania i zagadki.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Szkolne Koło PCK działające w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przeprowadziło akcję pt. „Czyste ręce mam, bo podstawy higieny znam”.  Miała ona na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej, uczenie umiejętności dbania o czystość rąk oraz zwrócenie uwagi,jak ważna dla zdrowia jest ich higiena.