W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe w ramach Tygodnia Języków Obcych realizowany był szkolny projekt edukacyjny pod hasłem: „Języki obce oknem na świat”, którego głównym celem było zachęcanie do nauki języków obcych, rozwijanie kompetencji językowych oraz przybliżanie kultury krajów obcojęzycznych poprzez zabawę i ciekawe inicjatywy. W obchody zaangażowani byli uczniowie wszystkich klas oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W trwającym roku szkolnym pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe wyjątkowo długo czekali na ceremonię ślubowania, co spowodowane było pandemią koronawirusa oraz związanymi z nią licznymi obostrzeniami. Jednak pomimo  oprawy innej niż zwykle, w reżimie sanitarnym udało się im złożyć uroczystą przysięgę.

Dnia 02.06.2021 r. w szkole filialnej im. bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli odbyła się jedna z ważniejszych uroczystości szkolnych, a mianowicie Dzień Rodziny.

„Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było…”. Pod takim hasłem  w PSP w Iwaniskach uczniowie klas I - III świętowali Dzień Dziecka.

W tym roku w XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” włączyło się Gminne Centrum  Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Tegoroczny Dzień Dziecka w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach odbył się 4 czerwca. Uśmiechów w tym dniu było bez liku a to dlatego że organizatorzy zapewnili moc przeżyć i atrakcji dla dzieci.

W maju 2021 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych działających w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe realizowały projekt edukacyjny z zakresu doradztwa zawodowego. Jego głównym celem było zapoznanie się z pracą tych, którzy niosą pomoc i dbają o bezpieczeństwo innych.