29 sierpnia 2021r. odbyły się Parafialno - Gminne Dożynki w Iwaniskach z Wójtem Gminy Iwaniska Markiem Stańkiem oraz proboszczem Parafii Iwaniska ks. kan. Leszkiem Zajezierskim. Mimo kapryśnej pogody Święto Plonów było okazją do radosnej zabawy mieszkańców. 

Od 1 stycznia 2022 roku Iwaniska znów będą miastem. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania miejscowości statusu miasta

Podziękowania Wójt złożył na ręce Pierwszego  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie mł. insp. Andrzeja Skowrońskiego.

Lokale użytkowe usytuowane są w budynku handlowo-gastronomicznym położonym w Iwaniskach, przy ulicy Kolejowej 8.

W piątek 25 czerwca 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zakończono rok szkolny 2020/2021.W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofia Kokosa, radni Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz i Gabriel Majsak, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – Anetą Chłodnicką i wiceprzewodniczącą – Dorotą Sobczyk, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie.