Ostatni tydzień kwietnia we wszystkich grupach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach poświęcony był tematyce dotyczącej naszej małej i wielkiej ojczyzny, poznawania swojej miejscowości jej historii, ważniejszych instytucji oraz zabytków.

W szkole w Ujeździe zorganizowana została kampania, której głównym celem było wsparcie dla osób dotkniętych spektrum autyzmu oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z pojęciem „autyzm”, charakterystycznymi cechami, jakie występują u osób z tym zaburzeniem, poznanie ich problemów i trudności w rozumieniu świata.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe duże znaczenie odgrywa kształtowanie postaw patriotycznych i upamiętnianie ważnych rocznic związanych z historią Ojczyzny.

Bieżący rok jest rokiem, w którym obchodzona jest 1055. rocznica przyjęcia przez Polskę chrztu. Ze względu na szalejąca pandemię koronawirusa przedszkolaki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe świętowały to ważne wydarzenie w swoich domach.

Dużym sukcesem dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe zakończył się udział w konkursach wielkanocnych na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną Diecezji Sandomierskiej. EDYCJA 2021 i Konkursie na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną organizowanym przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska  odebrał promesę na odbudowę wąwozów lessowych, którą wręczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.