Lokale użytkowe usytuowane są w budynku handlowo-gastronomicznym położonym w Iwaniskach, przy ulicy Kolejowej 8.

18 czerwca Rada Gminy Iwaniska jednogłośnie, głosami czternastu radnych, udzieliła Markowi Stańkowi, wójtowi gminy Iwaniska absolutorium za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu.

W piątek 25 czerwca 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zakończono rok szkolny 2020/2021.W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofia Kokosa, radni Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz i Gabriel Majsak, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – Anetą Chłodnicką i wiceprzewodniczącą – Dorotą Sobczyk, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie.

18 czerwca 2021 roku członkowie Klubu Rowerowego „Badacze historii” działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe pokonali kolejną trasę rowerową.Tym razem udali w Góry Pęchowskie i do Klimontowa.

W dniu 24 czerwca Gminny Klub Sportowy w Iwaniskach wraz z Wójtem Gminy Iwaniska zrealizowali projekt pn. Profilaktyczne Zakończenie Roku z GKS IWANISKA.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe wyruszyli na wycieczkę rowerową do Opatowa.