„Razem dla autyzmu” – pod takim hasłem w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach, 1 kwietnia w przeddzień Światowego Dnia Świadomości Autyzmu odbyły się główne uroczystości związane z włączeniem się naszej szkoły w obchody tego szczególnego dnia.

Hubert Niziałek – uczeń klasy 7 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe zdobył kolejny już tytuł laureata z Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego „Olimpus”.

Miasto i Gmina Iwaniska bierze udział w projekcie pn.„ Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach V Osi Priorytetowej POPC, z którego otrzyma 195 480,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup e- dzienników oraz urządzeń komputerowych dla nauczycieli.

21 marca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe panowała prawdziwie niecodzienna atmosfera.Uczniowie wspólnie z przedszkolakami świętowali pierwszy dzień wiosny ubrani w kolorowe, wiosenne barwy. Wiosenne dekoracje pojawiły się także na korytarzach i salach lekcyjnych.

To już kolejna niezwykle ważna inwestycja w gminie Iwaniska. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo -socjalnym przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Mydłowie oraz modernizacja istniejącej kotłowni gazowej , która zapewni ciepło dla szkoły oraz projektowanej sali.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe realizowano projekt edukacyjny: „Angielski na sportowo”, którego celem była innowacyjna nauka języka połączona z  aktywnością ruchową uczniów oraz propagowanie zdrowego trybu życia.