W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyła się niecodzienna lekcja samorządności, podczas której społeczność szkolna złożyła gratulacje i życzenia jubileuszowe z okazji 15-lecia pracy na stanowisku wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przywiązuje się ogromną rolę do ochrony drzew i dbałości o środowisko. Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych akcjach mających na celu rozbudzanie ich świadomości ekologicznej.

W dniu 20 października 2021 r. uczniowie klas 1-3 oraz przedszkolaki PSP w Iwaniskach zostali zaproszeni do obejrzenia spektaklu  pt. „ KOSMICI W BIBLIOTECE”. Inscenizację przygotowali  uczniowie klasy III A  pod opieką wychowawcy i bibliotekarza.

Rowerzyści z Klubu Rowerowego Badacze Historii działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe udali się na wycieczkę kończącą sezon rowerowy, której celem było przybliżenie historii najbliższych okolic.

Dnia 11 października 2021 roku o godzinie 9:00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach ze Szkołą Filialną w Wygiełzowie. W uroczystości tej wzięło udział trzy klasy pierwsze, dyrektor szkoły Anna Michalska-Kapsiak, wicedyrektorzy:Zdzisława Radzimowska, Beata Sadaj, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, wychowawcy: Sylwia Bienięnda, Iwona Dudek-Forc, Alina Malinowska, przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Kwiatek, oraz rodzice pierwszoklasistów.