Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w ramach doradztwa zawodowego odwiedzili Piekarnię Regionalną w Iwaniskach uczestnicząc w bardzo ciekawych warsztatach z panem Januszem Bednarskim.

11 czerwca 2022 r. na stadionie sportowym w Iwaniskach  odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Gminne Centrum Biblioteki i Kultury
w Iwaniskach.

9 czerwca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodzono Dzień Przyjaciela. Była to wspaniała okazja by okazać wdzięczność swoim przyjaciołom za ich obecność w naszym życiu, za to, że zawsze można na nich polegać, dzielić się  swoimi radościami i troskami.

Dnia 7 czerwca 2022 roku odbyła się wycieczka do Czarnolasu, Puław i Kazimierza Dolnego. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV – VIII. Opiekunami wycieczki byli: Barbara Herezy, Dorota Tomaszewska, Anna Niziałek, Teresa Szymańska, Mariola Bednarska – Pasieka i Anna Maj.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwunasty zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe odwiedzili stolarnię w Radwanie uczestnicząc w bardzo ciekawym spotkaniu z absolwentem szkoły – Łukaszem Rożkiem.

Troje uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe zdobyło tytuł laureatów z Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus z języka angielskiego.