W dniu 4 września 2021r. w sołectwie Mydłów odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej, poprzedzone mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mydłowie, której przewodniczył ks. Tomasz Kwaśnik proboszcz parafii Mydłów.

5 września 2021r. odbył się piknik rodzinno – integracyjny w Radwanie przy świetlicy wiejskiej. Jego organizatorem było KGW w Radwanie, radna gminy Iwaniska Zofia Kowalska oraz sołtys wsi Radwan – Jolanta Imiałkowska. Patronat nad piknikiem objął wójt gminy Iwaniska Marek Staniek.

Od 1 stycznia 2022 roku Iwaniska znów będą miastem. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania miejscowości statusu miasta

01 września 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka, radnego Rady Gminy Iwaniska – Władysława Orkisza oraz przewodniczącej Rady Rodziców – Anety Chłodnickiej.

Podziękowania Wójt złożył na ręce Pierwszego  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie mł. insp. Andrzeja Skowrońskiego.

 29 sierpnia 2021r. odbyły się Parafialno - Gminne Dożynki w Iwaniskach z Wójtem Gminy Iwaniska Markiem Stańkiem oraz proboszczem Parafii Iwaniska ks. kan. Leszkiem Zajezierskim. Mimo kapryśnej pogody Święto Plonów było okazją do radosnej zabawy mieszkańców.