Wspólne czytanie książek to dobra forma szerzenia pozytywnych wartości oraz sposób budowania dobrych relacji między osobami w różnym wieku. O tym, że czytanie łączy pokolenia przekonali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, którzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w akcji promującej czytelnictwo.

W przepięknym miesiącu maju, kiedy przyroda zachwyca nas swym pięknem, a z Kościołów rozbrzmiewa śpiew litanii loretańskiej, uczniowie klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie pod kierunkiem pani Marioli Bednarskiej – Pasieki i pani Doroty Snopek przygotowali akademię poświęconą przybliżeniu sylwetki wielkiego człowieka, wybitnego Polaka, czciciela Maryi, kapłana i męża stanu, którego życie i działania wpisały się na trwałe do historii Polski – kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniu 28.04.2022r w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Uczniowie PSP w Iwaniskach   Jan Łasak - klasa V i Oliwia Madej - klasa VI, oraz uczniowie PSP w Ujeździe Nikola Rozmysłowska - klasa V i Mikołaj Madejski klasa - VI wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Z ziemi włoskiej do Polski – Józef Wybicki – życie i działalność”.

W dniu 28.04.2022r. 20 dzieci z grup przedszkolnych 5 i 6 – latków  wyjechały do Opatowa na I Świętokrzyską Olimpiadę Przedszkolaka. Główną ideą olimpiady jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe  zawsze przywiązywała uwagę do kształcenia patriotycznych postaw swoich uczniów. Czyniła i czyni to ucząc o narodowych dziejach, polskiej literaturze i sztuce, pielęgnując ojczysty język, wychowując i przygotowując uczniów do roli odpowiedzialnego człowieka i obywatela.

W dniu 29 kwietnia 2022 roku  w PSP w Iwaniskach odbyła się uroczysta akademia z okazji  231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym. Dzień  3 Maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem