W oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe duży nacisk kładziony jest na rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci, co dodatkowo umożliwiają systematyczne zakupy nowych pozycji książkowych.

Uczennica klasy 8 Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie, Monika Mirowska była o włos od finału V Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. Dziewczyna uzyskała bardzo wysoki wynik, tj. 73/80 punktów możliwych do zdobycia, co dało jej 91%.

 Dwóch uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe uzyskało tytuł laureata z Ogólnopolskiego Konkursu z języka angielskiego Lingua.

W dniach od 24 stycznia do 28 lutego zostają wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu.

Fatalna pogoda, deszcz, śnieg i uporczywy wiatr nie zniechęciły wolontariuszy i harcerzy XX drużyny starszoharcerskiej w Iwaniskach w niesieniu pomocy tym najsłabszym. Tegoroczna akcja WOŚP to wyjątkowa bo już 30 zbiórka, która tym razem została poświęcona dzieciom, a jej hasło to „Przejrzyj na oczy”.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe uczestniczyli w niezwykłych lekcjach historycznych na Zamku Krzyżtopór.