Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek wraz z przewodniczą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego– Zofią Kokosą i dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Iwaniskach – Danutą Kargulewicz przekazali sprzęt komputerowy przeznaczony do zdalnego nauczania dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

W gminie Iwaniska, w Krępie są już gotowe mieszkania socjalne. Do tego celu wykorzystano budynek po dawnej szkole. - Są osoby, które latami czekały na mieszkania socjalne - mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. 

Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach we współpracy z Wójtem Gminy Iwaniska oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało zabawę „Kreatywne wakacje”.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.