Gmina Iwaniska przystąpiła do realizacji projektu pn. „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe zdobyła statuetkę „Srebrnego Tulipana” w ogólnopolskiej akcji: „Tulipany Mocy”.