Zobacz, co się zmieniło. Darmowa pomoc prawna dla większej liczby osób. Przeczytaj, kto teraz skorzysta z darmowej porady.

W maju w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździ,e w związku z panującą pandemią koronawirusa przeprowadzono akcję zbierania środków ochronnych na potrzeby Szpitala św. Leona w Opatowie.

5 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbył się uroczysty apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym, pomordowanym żołnierzom, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, aby Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe podjęto szereg przedsięwzięć upamiętniających 100. rocznicę urodzin papieża Polaka.

Pozyskana przez Gminę Iwaniska dotacja w kwocie 75 tysięcy złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przeznaczona na wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

Uczennica klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Aleksandra Sobczyk uzyskała tytuł finalisty w tegorocznym IV Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, a co za tym idzie, wprowadzonymi licznymi ograniczeniami, w tym, w zakresie organizacji imprez, weekend majowy w ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe jest odwołany