27 czerwca 2022r. burmistrz Miasta i Gminy w Iwaniskach Marek Staniek przekazał na ręce pana Zbigniewa Wołcerza reprezentującego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Iwaniskach Spółka Jawna fabrycznie nowy defibrylator wraz z pakietem wyposażenia. Jest to sprzęt ratownictwa medycznego służący do przeprowadzenia zabiegu defibrylacji.

23 czerwca 2022 roku uczennice klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Patrycja Pawlik i Emilia Rybak wystąpiły w Świętokrzyskim Szkolnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej zdobywając wyróżnienie.

21 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się podsumowanie i nagrodzenie osiągnięć i sukcesów zdobytych przez uczniów z konkursów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym.

22 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się podsumowanie pracy SKO i nagrodzenie uczniów najlepiej oszczędzających w roku szkolnym 2021/2022.

 W sobotę, 18 czerwca 2022 r. w miejscowości Stobiec przy udziale władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych i mieszkańców Miasta i Gminy Iwaniska odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobcu.

22 czerwca 2022 roku członkowie Klubu Rowerowego „Badacze Historii” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe zakończyli sezon rowerowy w roku szkolnym 2021/2022 wycieczką w Góry Pęchowskie i do Kopca.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zakończyła się realizacja projektu grantowego „TIK w świętokrzyskich szkołach” w ramach  „Lekcja:Enter”, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej.Jest to projekt edukacji cyfrowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.